Учебна дейност

Седмично разпределение
Примерно седмично разпределение

Разпределението на образователното съдържание се извършва на базата на възрастовите и психофизическите особености на децата, целите и формите    на педагогическото взаимодействие и вида на образователното съдържание. То се реализира чрез задължителните регламентирани ситуации и задължителните нерегламентирани  ситуации.         

 

2- 3 годинки

Дни на седмицата

Задължителни регламентирани ситуации

Задължителни нерегламентирани ситуации

Съотношение ЗР/ЗН

Понеделник

2

1

2 / 1

Вторник

2

2

2 / 2

Сряда

2

2

2 / 2

Четвъртък

2

1

2 / 1

Петък

1

1

1 / 1

Общо за седмицата

9

7

9 / 7

 

4- 5 годинки

Дни на седмицата

Задължителни регламентирани ситуации

Задължителни нерегламентирани ситуации

Съотношение ЗР/ЗН

Понеделник

3

2

3 / 2

Вторник

3

2

3 / 2

Сряда

2

2

2 / 2

Четвъртък

2

3

2 / 3

Петък

2

2

2 / 3

Общо за седмицата

12

12

12 / 12

 

 

Дневен режим
Примерен дневен режим в детската градина

     Дневният режим на децата в детската градина е съобразен с потребностите на възрастта от 2 до 6 години, касаещи активните занимания, храненето и почивката.

08:00 - 08:30ч.
Прием.

08:30 - 09:00ч.
Йога.

09:00 - 09:30ч.
Сутрешна закуска.

09:30 - 10:30ч.
Планирани ситуации.

10:30 - 11:00ч.
Междинна закуска. Плод и зеленчук.

11:00 - 12:00ч.
Игри и други дейности.

12:00 - 12:45ч.
Обяд.

12:45 - 15:15ч.
Подготовка за почивка. Следобедна почивка.

15:15 - 15:45ч.
Следобедна закуска

15:45 - 16:30ч.
Планирани ситуации.

16:30 - 17:30ч.
Други дейности, занимания по интереси, игри.

17:30 - 18:00ч.
Изпращане на децата.

„Навиците придобити в детството - не просто имат значение – те са в основата на всичко!” - Аристотел

 

Учебна система
GET READY, Oxford University Press
 
Системата Get Ready, разработена в Оксфордския Университет, е предназначена за деца от детски градини на възраст между 3 и 7 години. В системата са интегрирани най-съвременните методи за ранно чуждоезиково обучение. Добре градираният езиков и комуникативен минимум е съобразен с психологическите и възрастови особености на децата. Курсът на обучение е устен и е насочен към развиване на умения за слушане с разбиране и говорене, като включва богато разнообразие от езикови форми и учебни похвати - диалози, приказки, игри, рисунки, стихотворения, песни.           

Програмата за предучилищната подготвителна група е разработена от професионалисти в системата на педагогиката на предучилищното и дидактиката на началното училищно образование – преподаватели от университети, експерти и учители. Тя има предназначението да отговори на необходимостта от единна социално-педагогическа система на образование в този период от живота на детето и да докаже значимостта на подготвителните групи за социализацията на бъдещите ученици и тяхната подготовка за постъпване в училище. Основава се на действащите програми за предучилищно възпитание, на Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, на учебните програми за първи клас и  новите  тенденции за началното образование. Културният живот на децата се разнообразява с участията им в изложби, концерти и театрални представления. Осигурено е педагогическо взаимодействие, гарантиращо развитие, изява и творчество за всяко дете в съотвествие с научните постижения на образованието и социокултурните критерии на съвремието.Ранно чуждоезиково обучение

Ние създаваме една подкрепяща среда, отворена към света и другите традиции и култури. Чужд език от най-ранна детска възраст подпомага този процес. В Детски център  „Малката Русалка“ обучението се осъществява под формата на музикални занятия и творчески упражнения

 

Изследователски дух и логическо мислене

В „Малката Русалка“ ние насърчаваме децата да проявяват природното си любопитство и да задават въпроси, като по този начин развиват различни умения за мислене. Всяко дете е окуражавано и подкрепяно в участието му в разнообразните занимания и дейности, както и в използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в обучението по математика в детската градина, които подпомагат цялостното му развитие.

Tози сайт използва бисквитки. Продължавайки използването на сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Съгласен съм