Защо да изберете Монтесори

Възпитанието на детето не е само радост, но и огромна отговорност и сложна работа.

Вие, неговите родители отговаряте за това колко щастливо ще бъде неговото детство и колко пълно то ще може да разкрие своя природен потенциал . Не е достатъчно само да обичаш детето, необходимо е всяка минута от неговия живот да бъде изпълнена със съзидание. Това не е така просто, както изглежда. Днес съществуват множество методики, които позволяват на детето да разкрие природния си талант, но не всички родители могат да отделят на своето дете достатъчно време и едновременно с това  да са в курс с най-съвременните развиващи методики.

Но, могат да му изберат  истинска методика и педагози, които ще направят всичко възможно за да се развива активно, ден след ден.

Монтесори методът е уникален. Той се основава на благоразумното съотношение между свободата и точната структура, специално предназначена за малкото дете. Методът предоставя приятна заетост и внимателно разработени дидактически материали, които съответстват на естествените потребности на детето.

Монтесори методът дава на Вашето дете истински стабилна база за формиране на личността - личност всестранно развита, отговорна, щастлива и образована.
Ето и някои сравнения между Монтесори и традиционните методи на обучение (по данни на Американска Монтесори асоциация (АМС)

МОНТЕСОРИ  МЕТОД

ТРАДИЦИОНЕН  МЕТОД

Залага се на познавателната структура и социалното развитие

Залага се на заучаване на знания и социално развитие

Ненатрапчива роля на педагога: детето е активен участник в собственото си обучение;

Педагога активно доминира, а детето е пасивен участник

Средата и метода подтикват към развитие на вътрешна самодисциплина

Педагогът създава и регулира дисциплината;

Разновъзрастни групи

Групи на еднаква възраст

Децата  се поощряват да си сътрудничат , да си помагат и да се учат един друг

Основната част от обучението се извършва от педагога. Взаимодействието между децата се порицава

Децата си избират дейност изхождайки от собствените си възможности, интереси и способности

На детето се предлага разписание на занятията , без да се отчитат неговите интереси

Децата формират понятие самостоятелно с помоща на самообучаващи материали

Понятията се дават на детето от учителя

Детето се занимава с избраната работа толкова, колкото му е необходимо

На детето се дава определено време за работа

Децата определят свое собствено темпо на работа при усвояване на информацията

Скоростта на усвояване на материала се определя от норми или от педагога съгласно учебния план

Децата определят собствените си грешки чрез обратна връзка с материала

Педагогът посочва грешките на децата

Материалът , който развива усещания и възприятия дава възможност за практическо манипулиране

Много малко материал за развитие на сензориката и практическите действия;

Много внимание в обучението  да се грижи за себе си и своето обкръжение

Малко внимание за уменията  за самообслужване

Детето работи там, където му е удобно. Движи се и общува (без да пречи на другите), групова работа се води по желание

Детето има точно определено място и е длъжно да седи по време на груповата работа

Детето има свои закони на развитие, и ако искаме да му помогнем да расте, трябва да следваме тези закони, а не да му налагаме своята воля!
(М. Монтесори, The Absorbent Mind) 


В целия свят родителите уважаващи личността на своето дете се стремят то да бъде в Монтессори училище!

Tози сайт използва бисквитки. Продължавайки използването на сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Съгласен съм